Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a webáruház működtetése során történő adatkezelésről

 

A BerényiSoftware Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaság) webáruházat tart fenn a https://shop.berenyisoft.com címen elérhető honlapon azzal a céllal, hogy az ott forgalmazott termékeket értékesítse.

A Társaság webáruházzal kapcsolatos tevékenysége elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 2. § a) illetve f) bekezdése alapján.

A Társaság, mint szolgáltató, az Eker tv. 13/A. (1) bekezdése alapján, a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződések tekintetében az alábbi célokból jogosult adatokat kezelni:

-   a szerződés létrehozása,

-   a szerződés tartalmának meghatározása,

-   a szerződés módosítása,

-   a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése,

-   a szerződésből származó díjak számlázása, és

-   a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése.

A fenti célokból a Társaság a webáruház szolgáltatásait igénybe vevők azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatainak és lakcímeiknek kezelésére jogosult, továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhet olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, így tehát ezen adatok tekintetében az adatkezelés kötelező. A Társaságnak mindazonáltal úgy kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközeit, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Eker. tv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A fentebb meghatározott adatokat a Társaság – a Ptk. 6:22. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően – a közte és a Vásárló között létrejött szerződés(ek)ből származó esetleges igények érvényesíthetőségére tekintettel a követelések esedékessé válásától számított öt évig kezeli.

 

A regisztráció során rögzített adatok

A webáruházból csak regisztrált vásárlók rendelhetnek meg termékeket.

A Vásárlónak a Webáruház Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2.2 pontja alapján a

következő adatokat kell a regisztráció során megadnia:

-   vezetéknév és keresztnév,

-   lakcím, továbbá amennyiben az eltérő, úgy a számlázási cím (cég esetén a cégnevet is szükséges feltüntetni),

-   e-mail cím,

-   telefonszám.

A regisztráció során automatikusan rögzítésre kerül a Vásárló által használt IP cím is.

A vezetéknév és keresztnév, a lakcím, illetve amennyiben az nem azonos a lakcímmel, úgy a számlázási cím (cég esetén a cégnév) Társaság általi kezelése az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt kifejezett törvényi felhatalmazáson alapul. Ugyanezen törvényhely hatalmazza fel a Társaságot az IP cím és e-mail cím kezelésére, mivel az a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adat. A telefonszám kezelése a Vásárló hozzájárulásán alapul, ugyanakkor az elektronikus levelezés helyettesítése, illetve a gyors kommunikáció szempontja indokolja a kezelését. A Vásárló önkéntesen megadhatja továbbá a faxszámát.

A regisztrációt követően azonnal elkészül a Vásárló személyes fiókja, ennek megtörténtéről a Vásárló értesítőt kap az általa megadott e-mail címre. A regisztráció során rögzített adatok kezelése szükséges a webáruház nyújtotta szolgáltatás teljesítéséhez, valamint a Vásárlók azonosításához, így azokat a Társaság a személyes fiók törléséig kezeli.

A Vásárló a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja a honlap megfelelő felületén.

A Vásárló személyes fiókjának megszüntetését email üzenetben kérheti.

A megszüntetésről a Vásárló az általa megadott e-mail címre elektronikus levélben értesítést kap. A személyes fiók megszüntetésével a Vásárló regisztráció során felvett adatai inaktív státuszba kerülnek, kezelésüket a Társaság felfüggeszti.

A megrendelés során rögzített adatok, korábbi rendelések adatai, a megrendeléssel kapcsolatban esetlegesen felvett további adatok

A Vásárló a honlap megfelelő felületén kezdeményezhet megrendelést a webáruházban. A megrendelés folyamata során a Vásárlónak meg kell jelölnie, illetve meg kell adnia:

-   a szállítási címet,

-   a számlázási címet,

-   a megrendelt termékeket,

-   a megrendelt termékek mennyiségét,

-   a választott fizetési módot

-   a megrendelt termékek elnevezését,

-   a megrendelt termékek bruttó és nettó vételárát,

-   a megrendelt termékek mennyiségét,

-   megrendelésük időpontját,

-   a választott fizetési módot,

-   a megrendelés egyedi azonosítóját,

-   a megrendelt termékeket tartalmazó csomag egyedi azonosítóját,

-   megadott számlázási címet,

-   a megrendelés során használt IP címet.

Online Bankkártyás Fizetés esetén a Társaság továbbá rögzíti és kezeli:

-       a tranzakció dátumát,

-       a tranzakció összegét,

-       a tranzakció deviza nemét és

-       az autorizáció kódját.

A Vásárlónak lehetősége van arra továbbá, hogy:

-   megadja vásárlói, illetve babakártyája számát, az árkedvezmények igénybevételére.

-   megjegyzést fűzzön a rendeléséhez az ÁSZF 4.3 pontja alapján.

-   megadja bankszámlaszámát és számlakezelő bankját az ÁSZF 8.6 pontja alapján.

A megrendelés során kezelt és rögzített adatokat a Társaság a megrendelést követően is kezeli, mivel a Vásárló számára biztosítja korábbi rendelései áttekintését, a további megrendelések megkönnyítése, valamint felgyorsítása végett. A korábbi rendelések fenti adatainak rögzítése a Vásárló önkéntes hozzájárulásán alapul. Ezeket az adatokat a Társaság a Vásárló személyes fiókjának fennállta alatt, annak törléséig kezeli.

A Vásárló személyes fiókjának törlését a imre.berenyi@berenyisoft.com e-mail címre küldött elektronikus levélben kérheti. A Társaság két munkanapon belül törli a Vásárló személyes fiókját, és erről megerősítést küld a Vásárló megadott e-mail címére. A személyes fiók törlésével a Vásárló megrendelés során felvett adatai, korábbi rendeléseinek adatai helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.

A megrendelések módosításával, visszavonásával illetve a megrendeléstől való elállás esetén keletkezett e-mailekben, levelekben, nyilatkozatokban szereplő adatokat az adott dokumentum céljához kötötten, törvényi felhatalmazás alapján kezeli a Társaság és azokat az ügy elintézését követően archiválja.

adatkezelés célja: a webáruház szolgáltatásainak (a továbbiakban: szolgáltatások) megfelelő nyújtása és igénybe vétele, így különösen a webáruház vásárlóinak regisztrációja és nyilvántartása, a megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlási tranzakciók, illetve az azokhoz kapcsolódó számlázás lebonyolítása és dokumentálása, továbbá a vásárlói szokások elemzése, a vásárlókkal való kapcsolattartás

kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, lakcím, továbbá amennyiben az eltérő úgy a számlázási cím (cég esetén a cégnevet is szükséges feltüntetni), e-mail cím, telefonszám, faxszám, a szállítási cím, a megrendelt termékek, a megrendelt termékek mennyisége, a választott fizetési mód a megrendelt termékek elnevezése a megrendelt termékek bruttó és nettó vételára, megrendelésük időpontja, a megrendelés egyedi azonosítója, a megrendelt termékeket tartalmazó csomag egyedi azonosítója, a megrendelés során használt IP cím.

Online Bankkártyás Fizetés esetén a Társaság még a következő adatokat kezeli:

-   a tranzakció dátumát,

-   a tranzakció összegét,

-   a tranzakció deviza nemét és

-   az autorizáció kódját.

A vásárlónak lehetősége van arra továbbá, hogy:

-   megadja vásárlói, illetve babakártyája számát, az árkedvezmények igénybevételére.

-   megjegyzést fűzzön a rendeléséhez az ÁSZF 4.3 pontja alapján.

-   megadja bankszámlaszámát és számlakezelő bankját az ÁSZF 8.6 pontja alapján.

adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. Rendeletének (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, az Sztv. 169. § (2) bekezdése és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 13/A. § - a

adattárolás határideje: a regisztráció során megadott adatok esetében az érintett törlési kérelméig, minden más esetben az adatfelvételtől számított 8 év [Sztv. 169. § (1)-(2)]

adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan

elhagyott kosár értesítő:

„Amennyiben a vásárló a vásárlást nem fejezi be, úgy a BerényiSoftware Tanácsadó és Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot, hogy a regisztráció során megadott e-mail címre „elhagyott kosár értesítőt küldjön”. Természetesen a vásárló tiltakozhat a BerényiSoftware Tanácsadó és Szolgáltató Kft. „elhagyott kosár értesítő célú” adatkezelése ellen a megküldött e-mailben feltüntetett leiratkozási linkre kattintva.

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a Társaság feltüntetett elérhetőségein.

***

Adatkezelő

neve:  BerényiSoftware Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 

Székhelye:                                                                                    6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11. D. ép.

Adószám:                                                                                     26320353-2-06

Cégjegyzékszám:                                                                         06-09-024347

Adatkezelő képviselője:                                                               Berényi Imre ügyvezető igazgató

Adatkezelő e-elérhetősége:                                                          imre.berenyi@berenyisoft.com

 

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.